Germans Alsina S.A. info@germansalsina.com Empresa http://www.germansalsina.com/ca/empresa Tue, 31 Dec 2013 00:00:00 +0100 http://www.germansalsina.com/ca/empresa/subapartat-1580227711-cat Tue, 28 Jan 2020 00:00:00 +0100 Localització http://www.germansalsina.com/ca/empresa/localitzacio Tue, 31 Dec 2013 00:00:00 +0100 Serveis http://www.germansalsina.com/ca/serveis Mon, 13 Jan 2014 00:00:00 +0100 Subcontractació http://www.germansalsina.com/ca/serveis/subcontractacio Wed, 14 May 2014 00:00:00 +0200 Caldereria industrial http://www.germansalsina.com/ca/serveis/subcontractacio/caldereria-industria Mon, 13 Jan 2014 00:00:00 +0100 Mecanització CNC (grans dimensions) http://www.germansalsina.com/ca/serveis/subcontractacio/mecanitzacio-cnc Mon, 13 Jan 2014 00:00:00 +0100 Construcció d'estructures mecanosoldades http://www.germansalsina.com/ca/serveis/subcontractacio/estructures-mecanosoldades Mon, 13 Jan 2014 00:00:00 +0100 Instal·lacions i muntatges industrials http://www.germansalsina.com/ca/serveis/subcontractacio/muntatges-industrials Mon, 13 Jan 2014 00:00:00 +0100 Enginyeria http://www.germansalsina.com/ca/serveis/enginyeria Mon, 13 Jan 2014 00:00:00 +0100 Productes http://www.germansalsina.com/ca/productes Mon, 13 Jan 2014 00:00:00 +0100 Grues http://www.germansalsina.com/ca/productes/grues-industria Mon, 13 Jan 2014 00:00:00 +0100 Transportadors http://www.germansalsina.com/ca/productes/transportadors Wed, 14 May 2014 00:00:00 +0200 Paracaigudes de seguretat http://www.germansalsina.com/ca/productes/paracaigudes-seguretat Wed, 14 May 2014 00:00:00 +0200 Catàlegs http://www.germansalsina.com/ca/catalegs Mon, 13 Jan 2014 00:00:00 +0100 Tue, 28 Jan 2020 00:00:00 +0100